מדיניות הפרטיות של פדיאשור

פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו. זוהי מדיניות הפרטיות של אתר פדיאשור ("האתר" או "אנו"). מדיניות זו מתארת את האופן שבו אנו, אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות באתר.

מדיניות הפרטיות חלה עליך כמשתמש באתר, גם אם לא נרשמת למועדון הלקוחות באתר, למעט הוראות החלות על חברי מועדון הלקוחות בלבד.

אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה. בכל בקשה או פניה ניתן לפנות אלינו בכל עת בכתובת: medical.nutrition@abbott.co.il.
ייתכנו שינויים במדיניות הזו בשל אופיו הדינאמי של האתר, של רשת האינטרנט ככלל ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר עצמו, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לכל מדיניות חדשה שנודיע עליה מראש. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתה לתוקף של המדיניות החדשה תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש באתר.

בשל מגבלות השפה העברית, הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך מדיניות זו מתייחסת כמובן גם לכן, הנשים.

התקצירים המופיעים בצד ימין לאורך המדיניות יספקו לך הצצה ברורה ומהירה על נוהגי הפרטיות שלנו, אולם הם אינם תחליף למדיניות המלאה.

כללי

חברת אבוט מעבדות רפואיות בע"מ ("החברה"), יצרנית פדיאשור ("המוצר"), מנהלת ומפעילה את האתר.

חלק מהשירותים באתר מחייבים רישום למשל הצטרפות למועדון הלקוחות שלנו. לצורך הרשמה כאמור או על מנת ליצור קשר עמנו דרך האתר, עליך למסור פרטים אודותיך כמו שם ומספר טלפון. מדיניות זו מלמדת על המידע שאנו אוספים, מה אנו עושים עם המידע, עם מי אנו משתפים אותו וכן היבטים נלווים נוספים.

מסירת פרטים

כאמור לעיל, בעת יצירת קשר עמנו באמצעות האתר או בעת הצטרפות למועדון הלקוחות שלנו, נבקש ממך למסור לנו פרטי התקשרות כמו שם, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למלא את הפרטים המצוינים לעיל, אך אם תבחר שלא למסור את הפרטים המבוקשים לא נוכל לספק לך מענה הולם לפנייתך.

באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני שלך תוכל לקבל מאיתנו הודעות אלקטרוניות בקשר עם פעילותנו. בכל עת תוכל להודיע לנו כי אינך מעוניין עוד בקבלת דיוור כאמור.

מעת לעת יתכן שנבקש ממך פרטים נוספים, כדי לאפשר את ביצועו של שירות מסוים. כך לדוגמה, בפניה אלינו בבקשה כלשהי, יתכן שנבקש ממך פרטים נוספים הנוגעים לבקשתך.

עליך למסור פרטים נכונים בלבד

ביצירת קשר עמנו, באמצעות האתר, רישום למועדון הלקוחות שלנו או בעת רכישת המוצר באתר,  נבקשך למסור לנו פרטים מזהים. ללא פרטים נכונים נתקשה לספק מענה לפנייתך. פרטים שגויים, לא מעודכנים או מוטעים יפגעו באפשרותנו להשיב לך או לפעול לרישומך אם תבקש לעשות כן.

אנו מבקשים להוקיע מקרבנו את כל מי שמנסה להתחזות לאחר או למסור פרטים מטעים. לכן, אתה מצהיר שכל הפרטים שמסרת לנו הם נכונים ומדויקים.

המידע שאנו אוספים

כאמור, אנו אוספים את המידע שאתה מוסר לנו בעת פעילותך באתר. מלבד המידע שאתה מוסר לנו בעת פעילותך באתר, כמו מרבית אתרי האינטרנט, מחשבי השרת שלנו קולטים נתונים לגבי הפעילות של משתמשי האתר, כדוגמת הדפים שנצפו, משכי הפעילות באתר, סוג התוכן שנצפה, הפעולות שבוצעו באתר, כתובת האינטרנט (IP) שהוקצתה למחשב המשתמש באתר לשם הגישה לאינטרנט, אתר האינטרנט שממנו הגיע המשתמש לאתר, סוג מערכות ההפעלה במכשירי המשתמשים ועוד.

המידע הזה נאסף בחלקו כתהליך סטנדרטי ואוטומטי ברשומות ('לוגים') של האתר ובנוסף, נקלט ומנותח לדוגמה על ידי חברות המספקות לאתר שירותי מידע וניתוח סטטיסטיים כדוגמת Google Analytics, וכן שירותי אבטחה לאתר והגנה מפני תקיפות של האקרים.

מדוע אנו אוספים את המידע?

אנו אוספים מידע כדי לספק ללקוחותינו מידע אודות המוצר ולאפשר את מכירתו באתר. בנוסף, אנו אוספים את המידע לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, תפעולו, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לאתר. נוכל להשתמש במידע שנאסוף גם כדי לפנות אליך בהודעות ולספק לך מידע נוסף בקשר עם פעילותנו.

עם מי אנו משתפים את המידע?

אנו משתפים מידע עם חברות אחרות, רק ככל ששיתוף זה נדרש על מנת לממש את המטרות של איסוף המידע. בכלל זה, נשתף את המידע אודותיך עם חברות אנליטיקה שמספקות לנו פרטים על השימוש באתר וספקים נוספים הדרושים לנו לשם ניהול ושיפור האתר ובקרה על השירותים שלנו.

כמובן שנשתף מידע אם החוק מחייב אותנו לעשות זאת, לדוגמה במקרה שאנו מקבלים צו בית משפט לגלות מידע.

מידע סטטיסטי ואנונימי

מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות. אנו רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות. יחד עם זאת, אם נשתמש במידע מסוג זה, לא נעשה כל פעולה שביודעין עלולה לחשוף פרטים מזהים שלך.

מיזוג, רכישה או שינוי המבנה התאגידי שלנו

אם נמזג את פעילותנו עם חברה אחרת, או אם חברה אחרת תרכוש את פעילותנו, החברה החדשה תיכנס בנעלינו ותשתמש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות הזו.

בנוסף, אם נשנה את המבנה התאגידי שלנו, אתר זה ימשיך לדבוק בעקרונות מדיניות פרטיות זו ולאסוף ולהשתמש במידע האישי שלך רק בהתאם לכתוב בה.

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ומאוחסן על גבי מערכות המחשב של האתר, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע נוספים. הצדדים השלישיים אשר עימם אנו משתפים מידע יכולים לשמור את המידע בארץ או מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.

משך הזמן שבו נשמור את המידע

אנו שומרים סוגים שונים של מידע לתקופות שונות, בהתאם למטרות השימוש והאחזקה שבהם, כדי לתפעל את האתר ולספק את המוצר ללקוחותינו, למטרות הולמות וככל שנדרש בהתאם לדרישות החוק. את פרטי הקשר שלך נשמור לצורך מטרות אלו, וכן על מנת לאפשר לנו ליצור קשר איתך, לצורכי בקרה, תיעוד, ארכוב ולצרכים משפטיים.

לתשומת לבך, גם לאחר סיום שימושך באתר אנו נמשיך לשמור עותק של פרטייך האישיים לצרכים משפטיים ולצורך תיעוד וארכוב.

אנו רשאים לשמור מידע לא מזהה ללא מגבלה. בהתאם לנדרש נמחק או נסיר פרטים מזהים ממידע שאיננו זקוקים לו עוד כמידע מזהה.

השימוש שלנו בקוקיות (Cookies)

כמו אתרים רבים אחרים באינטרנט, גם אנו משתמשים בקוקיות ובתגים ואמצעים סטנדרטיים לביצוע ולניטור פעילויות באתר.

קוקיות הן קבצים קטנים שמחשב-שרת אינטרנטי שולח למחשב המשתמש, כאשר המשתמש מבקש לצפות באתר אינטרנט. אלו הן קוקיות ארעיות (Session Cookies), הנמחקות באופן אוטומטי כאשר אתה סוגר את הדפדפן שלך.

קוקיות אחרות ממשיכות להישמר על גבי המחשב שלך. אלו הן קוקיות מתמשכות (Persistent Cookies), הנשמרות למשך חודש, אך באפשרותנו להאריכן לפי שיקול דעתנו.

תוכל לצפות בסוגי הקוקיות שאנו משתמשים בהן ובתאריכי התפוגה שלהן באזור ההגדרות (settings) בדפדפן שאתה משתמש בו.

אנו משתמשים בסוגים שונים של קוקיות, למטרות שונות, לדוגמה כדי לשפר את האתר ואת חוויית המשתמש בו.

כל דפדפן מאפשר לך לנהל את העדפותיך ביחס לקוקיות. אתה יכול לחסום או להסיר קוקיות– את חלקן או את כולן. לתשומת לבך: חסימה או הסרה של קוקיות עשויה להשפיע על חווית המשתמש שלך באתר.

תוכל למצוא מידע נוסף על קוקיות ברשת, לדוגמה, בויקיפדיה בכתובת:
https://he.wikipedia.org.wiki/עוגיה_(אינטרנט).

בנוסף, אנו נשמור מידע מקומית באמצעות הדפדפן שלך. שמירת מידע הנוגע לפעולות שביצעת באתר, מאיצה את העלאת האתר בפעם הבאה שתיכנס אליו ותכוון אותך לפעולות באתר שהבעת בהן עניין. בכל עת, תוכל למנוע את שמירת המידע המקומית דרך ההגדרות בדפדפן שלך.

מערכות לניתוח נתונים

אנו משתמשים בכלי פרסום וניתוח נתונים כדוגמת האתר Google Analytics של חברת Google. כלים אלה מציבים במחשב שלך קוקיות שנשלטות ומנוהלות על ידם. החברות המפעילות כלים אלה עשויות לאפשר לך להימנע מאיסוף המידע שלך על ידן באמצעות התקנת תוסף לדפדפן, כדוגמת Google Analytics Opt-Out Browser Add-on. נדגיש כי כלל האתרים הללו מוצעים ונשלטים על ידי החברות הללו ולא על ידינו.

פרטיות ילדים

האתר אינו מיועד לילדים. איננו אוספים במודע מידע מזהה אודות ילדים וקטינים מתחת לגיל 18. אם נבין שקיבלנו לידינו, או שאספנו מידע על קטין, נדאג למחוק אותו בהקדם. אם אתה מאמין שאנו מחזיקים במידע כזה, אנא פנה אלינו לכתובת: medical.nutrition@abbott.co.il ונטפל בפנייתך בהקדם.

הבחירה שבידך

בכל עת תינתן לך האפשרות לבקש מאתנו להפסיק לשלוח אליך הודעות אלקטרוניות. אנו נענה לבקשתך בתוך פרק זמן סביר, בהתאם למגבלות התפעוליות, לאחר קבלת בקשתך. בנוסף, עומדת לרשותך זכות מוקנית בחוק לעיין במידע שעליך, השמור במאגר המידע של האתר ולדרוש את תיקונם או מחיקתם של פרטים שגויים, מוטעים או לא מעודכנים.

אבטחת מידע

אנו מיישמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. המערכות הללו מצמצמות את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא ומערכות האתר, לרבות התוכנות המשמשות אותו אינן חסינות מתקלות והתקפות. לכן, איננו מתחייבים שהמידע שלך יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית.

תנאי השימוש

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו באתר.

פניות

אם לדעתך פרטיותך נפגעה באתר, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המירבית. ניתן לפנות אלינו לכתובת: Contact.Center@abbott.co.il.

 

עודכן לאחרונה ביום 1 ביולי, 2020.