תנאי השימוש באתר פדיאשור

חברת אבוט מערכות בע"מ ("החברה"), יצרנית פדיאשור, מברכת אותך על שבחרת להשתמש באתר פדיאשור ("האתר").
פדיאשור אבקה הינו מוצר להשלמת תזונה לילדים בגילאים 3 ועד 13 שנים ("המוצר"). בעת ביקורך באתר תוכל לקבל מידע אודות המוצר והשימוש בו וכן מידע בנושאים אחרים שיש להם קשר עם פעילות החברה.
מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך לביננו, והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לשימוש באתר.

אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאה של תנאי השימוש כיוון שהם חלים על השימוש שלך באתר. אם, לאחר שקראת את התנאים, מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה.
בכל עת ניתן לפנות אלינו לכתובת: Contact.Center@abbott.co.il, בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאים אלה.

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של האתר, של רשת האינטרנט ככלל, ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר עצמו, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.
הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש באתר.

בשל מגבלות השפה העברית, הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה כמובן מתייחסים גם לכן הנשים.

שימוש ומגבלות

השימוש באתר נועד אך ורק לשם קבלת מידע בקשר עם המוצר ורכישתו. אין להשתמש באתר לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש.מקומם של תכני האתר הם באתר בלבד. אין לפרסם פרטים ותכנים מתוך האתר בכל אתר ומדיה אחרת בכל צורה שהיא. בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:
אין להעתיק את תכני האתר, להטמיע אותם (embed ) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing ), ליצור אתרי מראה (mirroring ) למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא.
אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת האתר.
אין לקשר לתוכן באתר המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של האתר, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של האתר, כפי שהם במקורם.
אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר.
אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping ), פעולות פצחנות (hacking ), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots ' ו – 'crawlers ' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
אין להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.
אין לקשר לאתר מאתרים בלתי חוקיים, לרבות אתרי הימורים, פורנוגרפיה ואתרי שנאה.
בכל עת אנו רשאים לשנות את אופי והיקף המידע שייחשף בפניך באתר.

הרשמה לאתר

השימוש באתר זמין לכלל המשתמשים, כאשר חלקים מן האתרים נגישים רק למי שהינו משתמש רשום במועדון הלקוחות שלנו. במהלך תהליך ההרשמה נבקש ממך להזין פרטים ולהסכים לתנאים נוספים הקשורים להרשמתך. מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות של האתר, הזמינה בכתובת: pediasure.co.il/privacy-policy/

פרסומות

כבאתרים רבים אחרים, גם האתר שלנו עשוי לכלול פרסומות למוצרים ושירותים. הפרסומות יכולות להופיע בצורה של פרסומת 'כרזה' (Banner ), פרסומת טקסטואלית, חלונית קופצת ('pop-up') ועוד. אם מקורן של הפרסומות הוא בחברות הפרסום ולא בנו, הרי שאין לנו שליטה על המידע המפורסם בהן, על אופיין ודרך הצגתן, ולפיכך אנו גם לא נושאים באחריות להן ולכל פעולה שתבוצע על ידך בקשר להן.

קישורים

תנאי שימוש אלה חלים על האתר בלבד והם אינם חלים על אתרים אחרים המקושרים לאתר זה. איננו שולטים או מפקחים על האתרים האחרים ואיננו נושאים באחריות לנעשה בהם. הפעילות בהם כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם.
בכל עת ניתן לפנות אלינו באמצעות עמוד "צור קשר" באתר או באמצעות דוא"ל, ולדווח על קישור לאתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך, ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות באתר. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו. המדיניות העדכנית נמצאת בכתובת: pediasure.co.il/privacy-policy/

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, במוצר ובתכנים הקשורים אליהם הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.
אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

אחריות

האתר ובכלל זה כלל המידע המופיע בו, מוצע לשימוש כפי שהוא ובאופן אחיד לכלל המשתמשים, למעט אפשרויות שהינן בכפוף להצטרפות למועדון לקוחות. איננו מתאימים את האתר לצרכיך או לצרכי משתמשים אחרים ולא נישא באחריות לפעילותך באתר וליכולתנו לספק את צרכיך המסוימים.
השימוש שלך באתר וחשיפתך למידע באתר נעשים על אחריותך בלבד. איננו נוטלים כל אחריות לפעילותך באתר ובכלל זה איננו מתחייבים לכך שהתוכן הכלול בו הוא מקיף, נכון ועדכני. התכנים המופיעים באתר אינם מהווים המלצה לשימוש או לרכישה של המוצר ואינם תחליף לייעוץ וטיפול רפואי. אנו ממליצים להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים לפני קבלת החלטה המבוססת על מידע המפורסם באתר.

יתכן שהאתר יכלול הצהרות בקשר עם אירועים עתידיים והתפתחויות עסקיות שיש להן קשר עם החברה ופעילותה. הצהרות אלו תלויות בגורמים חיצוניים כמו מחקרים ואישורים מוסדיים. החברה מתכוונת לעדכן את האתר אך לא מתחייבת לעשות זאת בתדירות שתשקף את ההתפתחויות בקשר עם פעילויות החברה. למידע נוסף ניתן לפנות אלינו בכל עת לכתובת: Contact.Center@abbott.co.il .
לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות האתר, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של האתר, מערכות התוכנה של האתר, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים באתר ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש באתר ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יובהר כי לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מתקלה בפעילות האתר וזמינותו.

שינויים באתר והפסקת פעילות

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את הפעילות באתר, כולה או מקצתה באופן זמני או ללא מגבלת זמן. החברה תפרסם באתר הודעה על כך זמן סביר מראש. עם הפסקת הפעילות תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי השימוש, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.

פנה אלינו

בכל בקשה או שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת: Contact.Center@abbott.co.il .
עודכן לאחרונה ביום 1 ביולי, 2020.